01 Ocak 2010 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.
Ankara Üniversitesi için hazırlanmıştır.