VİZYON

Belge yönetimi ve arşiv prensiplerini uygulayarak üniversitenin tüm belge ve arşiv işlemlerini bilgi çağının gerekliliklerini karşılayacak bir biçimde etkin yönetmektir.

MİSYON

  • Oluşturulan geniş kapsamlı belge yönetimi ve arşiv sistemini bilgi güvenliğine uygun şekilde yönetmek ve sürdürmek,
  • Üniversitenin tüm birimlerinde formatına bakılmaksızın üretilen belgelerin ekonomik ve etkin yönetimi için aktif ve sürdürülebilir programlar uygulamak,
  • Üniversitede belge yönetimi ve arşiv prensiplerinin öğretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
  • Üniversitede yasal, mali, idari işlemler ve kararlar için bilgiye erişimi desteklemek,
  • Belgelerin üretimi, dosyalanması, erişimi, alıkonması ve tasfiyesinde ileri ve yenilikçi teknolojilerin kullanılmasını sağlamak,
  • Tarihi değere sahip belgelerin seçilmesi ve tarihi belgelerin üniversite arşivine ve milli arşive gönderilmesini sağlamak,
  • Üniversitenin tüm birimlerinde yazılı haberleşme, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bütünsel bir yapıya ve standartlara kavuşturmak ve böylece elektronik belge yönetimi ve arşiv çalışmalarına temel oluşturmak,
  • Üniversitenin kurumsal bilgilerini güvenli ortamlarda oluşturmak ve geleceğe taşımak için Kurumsal e-Arşiv Veri Merkezi kurmak ve sürdürmek.