Koordinatör

//Koordinatör

Koordinatör

 

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi
(BEYAS) Koordinatörü
E-posta:ozdemirci@ankara.edu.tr
Tel: 0 (312) 484 55 78
Faks: 0 (312) 600 01 63

 

 

ÖZGEÇMİŞ

1964 yılında Niksar’da doğan Özdemirci, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 1986 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’ndan 1989 yılında yüksek lisans derecesini, 1995 yılında “Belge Üretiminin Denetlenmesi” başlıklı tezle doktora derecesini aldı.Özdemirci, 1986-1988 döneminde Maliye Bakanlığı Kızılbey Vergi Dairesi’nde memur, 1988-1990 yıllarında Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda uzman olarak çalıştı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent oldu. 2000-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı; 2005-2009 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özdemirci, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafaından üniversitenin belge yönetimi ve arşiv işlerini koordine etmek üzere görevlendirildi. Ankara Üniversitesi’nde belge ve arşiv işlerinin etkin ve sistematik bir yaklaşımla yürütülebilmesi için çalışmalar yürüten ve projeler geliştiren Özdemirci, “Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)” Koordinatörlüğü”nün kurulması  sürecini başlattı ve 2007 yılında başlatılan çalışmalarla BEYAS  Koordinatörlüğü’nün kurulmasını sağladı ve Koordinatör olarak görevlendirildi.

1986 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde tamamladığı lisans tezi ile American Library Association adına verilmekte olan Emily Dean ikincilik ödülünü aldı. 1987 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde düzenlediği “Kitap ve Kütüphane” konulu yazı yarışmasında birincilik ödülünü aldı. 1995 yılında Belge Yönetimi alanında yapmış olduğu doktora çalışması, 1996 yılında “Kurum ve Kuruluşlarda Belge Üretiminin Denetlenmesi ve Belge Yönetimi” adıyla Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi tarafından; 2005 yılında iki yazarlı ortak çalışma olan “Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri” adlı kitabı yayınlandı. 2000 yılında Milli Kütüphane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi’nde proje yürütücülerinden birisi olarak görev aldı. 2007 yılında hazırladığı “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi (BEYAS)”, Ankara Üniversitesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklendi ve yürütücülüğünü yaptığı projeyi Kasım 2009 yılında tamamladı. Proje çalışması ile ortaya koyduğu üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi modeline ilişkin kılavuz hazırladı. Modeli içeren kılavuz tüm üniversitelerde uygulamaya konulmak üzere Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunuldu. 2010 yılında hazırladığı “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi Projesi (e-BEYAS-M)”, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi ve yürütücülüğünü yaptığı proje çalışmasını Nisan 2011 tarihinde başlattı. Kurumların elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemine geçiş sürecini etkin yönetebilmeleri için gerekliliklerin belirleneceği bu proje ile sistem tasarım mimarisinin kurgulanması ve modellenmesinin yapılarak sürdürülebilir e-belge sistemlerinin geliştirilmesine öncülük edilmesi hedeflenmektedir. Akademik çalışmalarını belge yönetimi ve arşiv alanında sürdüren Özdemirci, belge yönetimi, arşiv yönetimi, kurumsal bilgi yönetimi, bilgi mevzuatı, elektronik belge yönetimi, dijital arşiv konularında sürdürmektedir.

tarafından| 2017-02-07T18:06:55+00:00 Ocak 23rd, 2017|Kategoriler: Kurumsal|Koordinatör için yorumlar kapalı

Yazarlar Hakkında

Beyas Koordinatörlüğü Web Sayfası Yöneticisi