BEYAS ve e-BEYAS Modellerinin Üniversitemiz Adına Marka Tescili

Üniversitemiz adına 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde “BEYAS” ve “e-BEYAS” için iki ayrı marka tescil işlemleri tamamlanmış ve Türk Patent Enstitüsü‘nden MARKA TESCİL BELGELERİ alınmıştır.  BEYAS ve e-BEYAS üniversitemizin markası olmuştur.

 

Üniversitemizde 2007-2009 yılları arasında yürütülen çalışmalarla “Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli”, 2011 yılında başlatılan ve halen devam eden çalışmalarla ise “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) Modeli” Üniversitemiz öğretim üyesi ve BEYAS Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci tarafından geliştirilmiştir.

Ankara Üniversitesinde alan çalışması yapılarak geliştirilen ve BEYAS adı altında oluşturulan model Ankara Üniversitesi’nde başarı ile uygulanarak kabul görmüş, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tüm üniversitelere BEYAS Modelini içeren kitap gönderilmiştir.

BEYAS ve e-BEYAS Modelleri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulmuştur. Bu çerçevede BEYAS ve e-BEYAS Modelleri 3 yurtiçi, 4 yurtdışı bildiri; iki kitap ve iki yurtdışı makale ile bilimsel platforlarda yer almış ve kabul görmüştür.

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci tarafından geliştirilen ve uygulanan BEYAS Modeli, Ankara Üniversitesi’nde belge yönetimi ve arşiv uygulamalarının elektronik ortama geçirilmesi için alt yapıyı oluşturmuştur. Böylelikle 2011 yılında “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS)” ile ikinci aşamaya geçilmiştir.

e-BEYAS Projesi kapsamında Üniversitemiz ile TÜRKSAT A.Ş. arasında “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS)” uygulamasına geçiş için imzalanan İşbirliği Protokolü/Sözleşme ve eki Teknik Şartname gereğince e-BEYAS Projesi başlamıştır. BEYAS ve e-BEYAS Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir.

Bu kapsamda BEYAS ve e-BEYAS modellerinin marka tescilinin Ankara Üniversitesi adına yapılabilmesi için Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ön çalışma yapılarak başvuru gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda gerekli olan BEYAS ve e-BEYAS Modellerine ilişkin üniversitemiz amblemi ile bütünleşen logo tasarımları yaptırılmıştır.

Üniversitemiz tarafından desteklenen çalışmalarla geliştirilen BEYAS ve e-BEYAS Modellerinin Ankara Üniversitesi adına marka tescilinin yapılması üniversitemiz kurumsal kimliğinin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Bu çerçevede T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’ne BEYAS ve e-BEYAS Modellerinin marka tescilinin üniversitemiz adına yapılması için gerekli çalışmalar yapılarak Haziran 2012’ de başvuru gerçekleştirilmiştir.

Diğer kurum ve kuruluşlarda oluşturulan ya da kullanılan elektronik belge yönetim yazılımlarından ayırt edilmesini ve uygulamanın kurumsallaştırılmasını sağlayan BEYAS ve e-BEYAS isimlerinin marka tescil işlemleri Eylül 2013 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır.

Üniversitemiz adına 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameçerçevesinde “BEYAS” ve “e-BEYAS” için iki ayrı marka tescil işlemleri tamamlanmış ve  Türk Patent Enstitüsü‘nden MARKA TESCİL BELGELERİ alınmıştır.  BEYAS ve e-BEYAS üniversitemizin markası olmuştur.

BEYAS Koordinatörlüğü