Ankara Üniversitesi Bir İlki Daha Gerçekleştiriyor: BEYAS / Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Binası Yaptırıyor

Ülkemizde bilgi ve belge yönetimi eğitimini üniversite düzeyinde başlatılan ilk üniversite olan Ankara Üniversitesi bağımsız ve güvenli/akıllı “Belge Merkezi ve Arşiv Binası” yaptıran ilk üniversite oluyor.

Güvenli/Akıllı bina olarak tasarlanan “Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü / Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Binası”nın yapımına 24 Temmuz 2012 tarihinde üniversitenin Gölbaşı Yerleşkesi’nde temel kazma çalışmaları ile başlandı ve inşaat devam ediyor.

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci’nin TÜBİTAK destekli Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Projesi -2007-2009” ve “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) Projesi- 2011-2012”, iş süreçlerinde üretilen, kullanılan ve kurumsal hafızayı oluşturan belge/dosyaların arşivlenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak fiziksel mekana ihtiyacı gündeme getirdi. Bu çerçevede Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci’nin “BEYAS / Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Binası” için 2010 yılında başlattığı girişimler sonuç verdi ve bir üniversite için ilk kez bağımsız bir belge merkezi ve arşiv binası yapılıyor.

 

Binanın mimari projesi, Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörü ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci yöneticiliğinde Ankara Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve SGB Mimarlığın birlikte yürüttüğü titiz çalışmalarla hazırlandı. Bu kapsamda üniversitenin gereksinimlerini karşılayacak bir “Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Binası” için ihtiyaçlar belirlenerek özgün mimari çizimler yapıldı. İhtiyaçların belirlenmesinde ve mimari çizimlerin şekillenmesinde üniversitede yürütülen BEYAS ve e-BEYAS proje ekibinde bulunan araştırmacılar; Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Bayram ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanlarından Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç, BEYAS Koordinatörlüğü’nde görev yapan Uzman Zeynep Şen ve Şef Gonca Sözen katkı sağladı.

Tamamen güvenli/akıllı bina olarak tasarlanan ve 1.277 m2 üzerine kurulan yapı; yangın söndürme, iklimleme, iç ve dış mekan kamera sistemleri, parmak izi ile güvenliği sağlanan kapı sistemleri gibi donanım içeren yaklaşık 50.000 klasör kapasiteli kompakt raflı depolar içermektedir. Her depo kendi içinde kontrol edilebilen iklimleme ve gazlı yangın söndürme sistemine sahiptir.

Belge yönetimi ve arşiv disiplininin öngördüğü yöntem ve teknikler uygulanarak belge/dosyaların arşive kabulünün yapılacağı, ara depo, dosya kabul ve etüv odası, değerlendirme-ayıklama odası, tasnif ve patoloji odası, dijitalleştirme odası gibi çalışma alanlarını içeren ekip çalışmalarının yürütüleceği sisteme sahiptir.

Ayrıca “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi”nde oluşan elektronik belgeler ile dijitalleştirilen belgelerin elektronik ortamda depolanacağı FKM sistem odası, teknik donanım ve kontrol odası, bulunmaktadır.

Çalışma ofisleri, danışma birimi, araştırma salonu, özel araştırma odaları, eğitim/toplantı odası ve konferans salonu ve araştırmacıların dinlenebilecekleri bahçe terası bulunmaktadır. Yine yazışma, dosyalama ve arşiv süreçlerinde kullanılan araç ve gereçlerin sergileneceği fuaye bulunmaktadır. Bu binada küçük ölçekli bilimsel toplantılar ve sempozyumlar yapılabilecektir.

“Ankara Üniversitesi BEYAS / Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Binası”, hem geriye dönük belge/dosyaların güvenli ortamda toplanması, düzenlenmesi, sayısallaştırılması çalışmalarının yürütüleceği yer olacak; hem de tüm üniversitenin elektronik belge yönetimi ve arşiv sisteminin merkezi olacaktır.
Ankara Üniversitesi, bu binanın yapılması ile bir taraftan yasal yükümlüğünü yerine getirirken diğer taraftan kurumsal hafızasını koruma altına alacak ve birinci el bilgi kaynakları olan tarihi belgelerin yer alacağı bir araştırma merkezi olacaktır. Bunun yanında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri için de bir uygulama laboratuvarı işlevi üstlenecektir.

Cumhuriyetle yaşıt olan Ankara Üniversitesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan BEYAS / Kurum Belge Merkezi ve Arşivi, ülkemiz tarihi için de önemli bir araştırma merkezi olacaktır.
Binanın yapılması için her türlü desteği veren Ankara Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyoruz.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
BEYAS Koordinatörlüğü