Ankara Üniversitesi’nin kuruluşundan günümüze kadar ki sürecini kapsayan, yazışma, evrak, arşiv vb. işlerde kullanılmış tarihi değere sahip malzeme/materyallerin sergilendiği Ankara Üniversitesi Arşiv-Müzesi, BEYAS Koordinatörlüğü binasında 56 m2 (ellialtı metrekare) alanda, fuaye ve sergi alanı olarak düzenlenmiştir.

Üniversitenin çeşitli birimlerinden toplanan malzeme/materyaller, üniversitenin görsel hafızasını oluşturmasının yanında üniversitenin görünen yüzü olan kurumsal kimliğin öne çıkarılması açısından önemlidir.

Arşiv-müze’de yer alan çeşitli koleksiyon ve malzeme/materyaller aşağıda yer almaktadır.

Diplomalar Koleksiyonu: Arşiv-müze’de yer alan diplomalar doktorluk, lisans, yüksek lisans, şeref diplomalarıdır. Çeşitli fakültelerden örnek alınan bu diplomalar arasında Erdal İnönü’nün 1973 yılına ait Fen Fakültesinden aldığı “doçentlik belgesi” de bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Birimi Koleksiyonu: Ankara Üniversitesi’nde görev yapmış rektörlerin (Prof. Dr. Günal Akbay (1992-2000), Prof. Dr. Nusret Aras (2000-2008), Prof. Dr. Cemal Taluğ (2008-2012), Prof. Dr. Erkan İbiş (2012-…) dönemlerine ait ödüller, yaka iğneleri ve üniversite amblemleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Nazlı Alkan’ın Yazı Koleksiyonu: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü emekli hocalarından Prof. Dr. Nazlı Alkan’ın bağışladığı yazı koleksiyonunda, kendisine ve dayısı Büyükelçi Cahit S. Hayta’ya ait materyaller bulunmaktadır. Bu materyaller, farklı yıllarda üretilmiş mürekkep kurutucu, kalem takımları, hesap makineleri, kalem traş, evrak ayracı, rulo evrak kutusu, elektronik daktilo, askılı kağıt işaret etiketi, çin işi kurşun kalem, mektup tartısı, kalem uçları ve kemik kaplama çakıdan oluşmaktadır.

Ufukların Ötesine Yolculukta Rektör İmzaları Koleksiyonu: Ankara Üniversitesi’nde görev yapmış tüm rektörlerin ıslak imza örnekleri ve kısa özgeçmişleri ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiştir. Halen görev yapan rektörün ise ıslak imzasının yanında e-imzana da yer verilmiştir.

Basında e-BEYAS: BEYAS Koordinatörlüğünün BEYAS ve e-BEYAS Projelerine ilişkin basında yer alan haberlerinin derlendiği bölümdür.

Ankara Üniversitesi Davetiye Örnekleri: Üniversite tarafından düzenlenen konser, bilimsel toplantı ve davetlerde basılan davetiyelerden örnek nüshaların yer aldığı bölümdür.

Ankara Üniversitesi Prestij Kitap Örnekleri: Prestij kitapları, farklı konularda bilim adamlarının yazdığı, belirli sayıda ve üniversitenin basımevi tarafından lüks baskı ile basılarak önemli kişilere gönderilen kitaplardan seçilen örneklerin yer aldığı koleksiyondur. Bu koleksiyonda, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Ankara Üniversitesi ve Ankara konulu prestij kitapları yer almaktadır.

Diğer malzeme/materyaller: Ankara Üniversitesi’nin birimlerinde kullanılmış çeşitli kaşe ve mühür örnekleri, zarf açacağı, kalemtıraş, daktilo şeridi, soğuk mühür, çeşitli, tarih ve sayı numaratörleri, ıstampa mürekkebi, ahizeli telefon, daktilo, demirbaş esas defteri, zaman saati, bekçi saati, nem ölçücü, facit hesap makinesi, ahşap hassas terazi, schaub-lorenz radyo, kadro ve maaş defteri, cevizden özel yapım kakmalı kitaplık, 10 pt yeni-üstten harfleri düz italik kumpas harfleri, 8 pt bodoni düz harfleri, matris harfleri sergilenmektedir.