e-BEYAS (Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi)


Banner 1 

TÜBİTAK-SOBAG-110K592

Proje çalışmaları 01 Nisan 2011-01.10.2012 tamamlanmıştır.

 

Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)

Transition Process Modeling of Electronic Records Management and Archiving System in Universities (e-BEYAS-M)

Projesi Ekibi

Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ (Yürütücüsü- A.Ü. BEYAS Koordinatörü)

Doç. Dr. S. Özlem BAYRAM (Araştırmacı-A.Ü. DTCF- BBY)

Selvet SARAÇ (Araştırmacı- DAGM)

Mehmet TORUNLAR (Araştırmacı- DAGM)

Bahattin YALÇINKAYA (Bursiyer Araştırmacı- Marmara Üniversitesi Doktora Öğrencisi- DAGM)

Bahar KARAKAŞ (Bursiyer Araştırmacı- Ankara Üniversitesi Y. Lisans Öğrencisi)

 

Destekleyen Kurumlar

TÜBİTAK

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM)
03 Aralık 2012 , Pazartesi